Obi Nwanne by Kalụ Okpi - 1980 - 39 pages
Observations on the Hausa and Fulfulde languages by William Balfour Baikie - 1861 - 29 pages
Oge chukwu ka mma by Stella Oge Agwuna - 2006 - 86 pages
Oge ìwòyí by Abraham Ayòdélé Adéoyè - 2001 - 74 pages
Ogun ádàjá by Ayọ̀ọlá Ìdòwú Ọlásebikan, Ọláníyì W. Ismaila - 84 pages
Ogún ìtàn olóyin by Akínyẹlé Adétúnjí - 2002 - 116 pages
Ohùn ènìyàn by 'Yẹmí Akínfẹ́nwá - 1999 - 47 pages
Ojú òṣùpá by Ọladipọ Yemitan, Olajide Ogundele - 1975
Ojúlówó gírámà Yorùbá by Victoria Àbíkẹ́ Adéṣuyì - 1985 - 90 pages
Ojúlówó oríkì Ifá by A. Fáṣínà Agboọlá - 1989
Okwu ekwnu̲rnu̲ l'olu O̲gba by Blessing Ahiauzu, Obulor Alfred Ochogba - 2003 - 64 pages
Okwu Igbo by O. C. Nwametu - 1981 - 111 pages
Old Nubian Dictionary by Gerald M. Browne - 1997 - 85 pages
Old Nubian dictionary by Gerald M. Browne - 1997 - 85 pages
Old Nubian Dictionary by Gerald M. Browne - 1997 - 85 pages
Old Nubian Grammar by Gerald M. Browne - 2002 - 111 pages
Old Nubian textual criticism by Gerald M. Browne - 1998 - 36 pages
Old Testament texts on vellum by University of Michigan. Library - 1933
Olisa amaka - 2001 - 74 pages
Olu Igbo by G. U. Ukairo - 1975
Olú ọmọ by Akínwùmí Íṣọ̀lá - 1983 - 82 pages
OMIMEE's new Somali dictionary, English-Somali - 1996 - 301 pages
On 'banana' and 'iron' by Charles Philip Blakney - 1963 - 248 pages
On deixis in Swahili by F. X. Katamba - 1978 - 16 pages
On the Poetics of the Utendi by Clarissa Vierke - 2011 - 704 pages
Ongea Kiswahili by Sharifa Zawawi - 1991 - 233 pages
Ongea Kiswahili by Sharifa Zawawi - 1991 - 233 pages
Onye kpaa nkụ ahụhụ by Innọ Ụzọma Nwadike - 1989 - 59 pages
Onírúurú àròf̣ò by Adeyẹmọ Aderinkomi, Olúgbóyèga Àlàbá - 1993 - 63 pages
Operesheni msako kabambe by J. M. S. Simbamwene - 1989 - 48 pages
Order in Makua syntax by Susan U. Stucky - 1985 - 227 pages
Order in Makua syntax by Susan U. Stucky - 1985 - 227 pages
Order in Makua syntax by Susan U. Stucky - 1985 - 227 pages
Ori ṃèkúnnù by Káỵòdé Fánílọlá - 1991 - 84 pages
Orin ewúro by Àtàrí Àjànàkú - 1998 - 82 pages
Orin ìṣẹ́gun by Ayọ̀ Abíiná - 1997 - 64 pages
Orogún oyinadé by Ọláńrewájú Ọ̀kẹ́ - 2003 - 79 pages
Oromo dictionary by Gene B. Gragg, Michigan State University. African Studies Center - 1982 - 462 pages
Oromo dictionary by Michigan State University. African Studies Center - 1982 - 462 pages
Oromo-English dictionary by Tilahun Gamta - 1989 - 608 pages
Orthographies of Nigerian languages - 1983 - 69 pages
Oríjàjoògùn by 'Yẹmí Akínfẹ́nwá - 1997 - 132 pages
Oríṣirísi ewì alohùn Yorùbá pẹ̀lú fọ́nrán onífídíò apá kìn-ín-ní by Ọlátúnjí Ọ̀pádọ̀tun, 'Diípáọ Gbénró, Adesoye Ọmọlasoye - 2005 - 185 pages
Orúkọ lʼó yàtọ̀ by Ọlandipọ Yemitan - 1980 - 111 pages
Osa Enwe Akwu- by Ndụbọdịị Ben Obodo - 2006 - 208 pages
Oshike? by Johannes Jurgens Viljoen - 1975 - 44 pages
Ostraca demotici e ieratici dall'archivio bilingue di Narmouthis by Paolo Gallo - 1997 - 166 pages
Ouadj our by Claude Vandersleyen - 1999 - 447 pages
Our Afrikaans companion; dialogues and conversations by J. W. van Lint, A. L. Malan - 1948 - 171 pages
Outline grammar of Bantu by Clement Martyn Doke - 1982 - 62 pages
Outline of the elements of the Kisuáheli language by Johann Ludwig Krapf - 1850 - 142 pages
Outline of the Elements of the Kisuáheli Language by Johann Ludwig Krapf - 1850 - 142 pages
Outlines of a grammar of the Vei language by Sigismund Wilhelm Koelle - 1968 - 256 pages
Outlines of a Nuer grammar by Joseph Pasquale Crazzolara - 1933 - 218 pages
Outlines of the grammar of the Lomóngo language by A. Ruskin, Lily Ruskin - 1903 - 76 pages
Owó ìyá by Ọlátúnjí ̣Òpáḍòtun - 1992 - 38 pages
Oyin ladùn-ùn...! by Débọ̀ Awẹ́ - 2005 - 89 pages
Oṣé-ilẹ̀ by Bádé Ojúadé - 2001 - 68 pages
Oṣùọlálé by ʼLásúnkànmí Tẹ̀là - 1998 - 75 pages