BooksSitemapUnclassified1620
Copien etlicher denckwürdiger Schrifften by Ferdinand (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1620 - 48 pages
Copien etlicher denckwürdiger Schrifften by Ferdinand (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1620 - 48 pages
Copien etlicher denckwürdiger Schrifften by Ferdinand (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1620 - 48 pages
Copien etlicher denckwürdiger Schrifften by Ferdinand (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1620 - 64 pages
Copien etlicher denckwürdiger Schrifften by Ferdinand (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1620 - 48 pages
Copien etlicher denckwürdiger Schrifften by Ferdinand (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) - 1620 - 48 pages
Copien etlicher hohen Potentaten Schreiben, das Königreich Böheimb betreffend - 1620
Copy van een Brieff geschreven by die drie Liguen ofte bontghenoten vande Grijsons, aen den Coninck van Vranckrijck ende Navarre - 1620 - 8 pages
Copye. Requeste van Iaqves van Hecke, ertz-verklicker van de remonstrantsche predikanten ende remonstrants-gesinden, overghelevert aen ... de prince van Orangien, om gheloont te vvorden over zijn verradelijck aenbrenghen - 1620 - 4 pages
Copyen van eenighe Brieven van [...] Gabriel, Koningh van Hongarien, [...] aen [...] Frederich, Koningh van Bohemen [...] geschreven inde Maent van October des Jaers 1620. Vervatende den geluckigen toe-stant van de saken desselvigen Koninghrycx by Gabriel Bethlen (Vorst van Zevenbergen; Koning van Hongarije) - 1620 - 12 pages
Coq-à-l'asne sur le mariage d'vn courtisan crotesque (signé, Maynard). by François de Maynard - 1620
Corona de bombardieri by Orlando Rossetti - 1620 - 44 pages
Corps de philosophie contenant la logique, la physique, la métaphysique et l'éthique. Par P. scipion du Pleix...(Vers de S. Du Pleix frère, A. de Cous, R. Alesme, Fr. Du Pleix, F.S. Germ., J. de Vienne) by Scipion Du Pleix - 1620 - 4 pages
Corpus iuris civilis by Denis Godefroy - 1620
Corpus iuris civilis by Denis Godefroy - 1620
Cort ondersoeck der vijf remonstrantsche artijckelen, ende den oorsprongh vande selve: met verscheyden teghen-stellinghen hoe zy van beyde zijden wedersproken ofte beweert worden, ... ghegheven door een der vernaemste leeraeren onder de nytghebannen remonstranten, wiens naem om reden versweghen wordt ... - 1620 - 124 pages
Corte ende Christelijcke Aenmerckinghen op den schandaleusen Loffsangh Bernardi Busschof, nu predikant tot Wtrecht : wiens beginsel is, Ghelooft sy Godt die my heeft uytvercoren. Neffens zijne uytlegginghe, van de doodelijcke sonden: ende daer op volgende censure, ofte oordeel van de selve uytlegginghe. Waer in zijne [...] verscheydene grove [...] dolinghen [...] wederleydt worden - 1620 - 28 pages
Corte ende Christelijcke Aenmerckinghen op den schandeleusen Loffsangh Bernardi Busschof, nu Predicant tot Utrecht by Bernard Busschof - 1620 - 28 pages
Corte ende waerachtighe verantwoordinghe van Jonckheer Jaspar van Bloys, gheseyt Treslong. Teghens de onwaerachtighe, valsche, ende versierde Injurijen in druck uytgegeven, tot naedeel ende oneere vande Memorie van Jonckheer Willem van Bloys, gheseyt Treslongh. Eertijts Admirael van Zeelandt, [...]. - 1620 - 12 pages
Cosmographie by Clément Cyriaque de Mangin - 1620
Costumen vanden lande van Waes by Geheime Raad - 1620 - 92 pages
Costuymen, wetten ende statuyten der stede ende poorterije van Ypre - 1620
Costvmen vanden lande van Waes, ghedecreteert by haere doorluchtighe hoocheden, den sesthiensten dach der maent va[n] maye, vanden iaere duyst ses hondert en[de] achthiene ... by Geheime Raad - 1620 - 92 pages
Costvmen vanden lande van Waes, ghedecreteert by haere doorluchtighe hoocheden, den sesthiensten dach der maent va[n] maye, vanden iaere duyst ses hondert en[de] achthiene ... by Geheime Raad - 1620 - 92 pages
Costvmen vanden lande van Waes, ghedecreteert by haere doorluchtighe hoocheden, den sesthiensten dach der maent va[n] maye, vanden iaere duyst ses hondert en[de] achthiene ... by Geheime Raad - 1620 - 92 pages
Coton plagiaire ou la vérité de Dieu et la fidélité de Genève maintenue contre les dépravations et accusations de P. Coton, jésuite, contre la traduction de la Sainte Bible, faite à Genève, contenues en un livre intitulé by Théodore Tronchin (théologien) - 1620
Crimineel Tractaet ghestelt bij mamiere van een judiciele practica van saecken die d' lijf goede naem ende faem aengaen, met aenwijsinghe van de weerlijcke ende geestelijcke rechten, daer uit het selve genomen is - 1620
Cronicka der orden Saint-Francisci Dritten Theyl by Marcos de Lisboa - 1620
Cronicken der eingesetzten Orden deß heiligen Vatters Francisci by Marcos de Lisboa, Carl Kurtz von Senftenau, Diego Navarro, Orazio Diola - 1620 - 506 pages
Cronicken der eingesetzten Orden deß heiligen Vatters Francisci by Marcos de Lisboa, Carl Kurtz von Senftenau, Diego Navarro, Orazio Diola - 1620 - 1150 pages
Cronicken der eingesetzten Orden deß heiligen Vatters Francisci by Marcos ¬de Lisboa, Carl Kurtz von Senftenau, Diego Navarro, Orazio Diola - 1620 - 670 pages
Cronicken der eingesetzten Orden deß heiligen Vatters Francisci by Marcos de Lisboa, Carl Kurtz von Senftenau, Diego Navarro, Orazio Diola - 1620 - 670 pages
Cronicken der eingesetzten Orden deß heiligen Vatters Francisci by Marcos ¬de Lisboa, Carl Kurtz von Senftenau, Diego Navarro, Orazio Diola - 1620 - 506 pages
Cronico de la excellentissima casa de los Ponces de Leon by Pedro Salazar de Mendoza - 1620 - 572 pages
Cueren ende costumen mitsgaders den deelbouck van den lande vanden vryen - 1620
Cursus Quinquenalis Mundi by Paul Nagel - 1620 - 40 pages
Cursus theologicus, in quo controversiae omnes de fidei dogmatibus, hoc seculo exagitatae, nominatim inter nos & Pontificios, pertractantur by Johannes Scharpius - 1620
Cursus theologicus, in quo controversiae omnes de fidei dogmatibus, hoc seculo exagitatae, nominatim inter nos & Pontificios, pertractantur by Johannes Scharpius - 1620
d' Edictale Cassatie ende Annullatie, mette aengehechte Protestatie, van hare Roomsche Keyserlijcke Majesteydt Ferdinandvs den II teghens de pretense van nieuwe nulle verkiesinge oft Electie, ende Crooninge in Bohemen, [...]. - 1620 - 16 pages
D' oude Chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht by Wouter ¬van Gouthoeven, Ellert ¬de Veer - 1620 - 629 pages
D' oude Chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht by Wouter ¬van Gouthoeven, Ellert ¬de Veer - 1620 - 360 pages
D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht by Wouter van Gouthoeven, Nicolaes de Clerck, Ellert de Veer - 1620 - 360 pages
D. Christophori Helvici Lexicon hebraeum didacticum... Edente... Martino Helvico... by Christoph Helwig - 1620 - 8 pages
D. Eucherii Episcopi Lugdunensis De Contemptu Mundi epistola paraenetica ad Valerianum cognatum ... by Euquerio (Santo), Plantijnsche Drukkerij (Amberes) - 1620 - 187 pages
D. Franconis, abbatis affligeniensis, de Gratia seu beneficentia Dei libri XII. Claruit sub Henrico V. Imp. Anno. 1109 by Francon - 1620
Dai Nihon shiryō by 東京帝國大學. 史料編纂掛 - 1620
Danielis Heinsii Orationes by Daniel Heinsius - 1620
Das Kranke Römische Reich, dessen Ursach ... und Artzney dagegen by Paracelsus - 1620
Das Kranke Römische Reich, dessen Ursach ... und Artzney dagegen by Paracelsus - 1620
Dauids repentance: or, A plaine and familiar exposition of the 51. Psalme by Samuel Smyth - 1620
Davidis Parei Collegiorum Theologicorum Quibus Universa Theologia Orthodoxa, & omnes prope Theologorum Controversiae perspicue & varie explicantur. Decuria ... by David Pareus - 1620 - 630 pages
Davidis Parei Collegiorum Theologicorum Quibus Universa Theologia Orthodoxa, & omnes prope Theologorum Controversiae perspicue & varie explicantur. Decuria ... by David Pareus - 1620 - 630 pages
De aeternitate considerationes by Jeremias Drexel - 1620
De ambulationes vernae by Hieronymus Stephan ¬von Elvern - 1620 - 440 pages
De amicitia. Resp. Guil. Bucher by Christophorus Scheibler, Guilielmus Bucher - 1620
De Annulis Eorumque Iure Et Usu Collectanea by Eggebert Schaum - 1620
De Annulis Eorumque Iure Et Usu Collectanea Eggeberti Schaumii Francofurto-Marchici by Eggebert Schaum - 1620
De Arte Bene Moriendi by Roberto Bellarmino - 1620 - 370 pages
De arte bene moriendi libri duo by Roberto Bellarmino (Santo) - 1620 - 370 pages
De arte bene moriendi libri duo by Roberto Bellarmino (Santo) - 1620 - 370 pages
De arte bene moriendi libri duo by Roberto Bellarmino - 1620 - 255 pages
De arte bene moriendi libri duo by Saint Roberto Francesco Romolo Bellarmino - 1620 - 255 pages
De arte bene moriendi libri duo by Roberto Bellarmino (Santo) - 1620 - 336 pages
De arte bene moriendi libri duo. Auctore Roberto s.r.e. card. Bellarmino è Societate Iesu .. by Roberto Bellarmino - 1620 - 370 pages
De assumptione Virginis-Matris oratio by Erycius Puteanus - 1620
De auxiliis diuinae gratiae et humani arbitrii viribus et libertate ... Libri duodecim by Diego Alvarez (Arzobispo de Trani) - 1620 - 502 pages
De auxiliis divinae gratiae et humani arbitrii viribus et libertate ac legitima eius cum efficacia eorumdem auxiliorum concordia libri duodecim by Diego Alvarez, Cardon, Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus - 1620
De auxiliis divinae gratiae et humani arbitrii viribus et libertate ac legitima eius cum efficacia eorumdem auxiliorum concordia libri duodecim by Diego Alvarez, Cardon, Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus - 1620
De Avxiliis Divinae Gratiae Et Hvmani Arbitrii Viribvs, Et Libertate, Ac Legitima Eivs Cvm Efficacia Eorvndem Avxiliorvm Concordia by Diego Alvarez - 1620 - 502 pages
De bello Coloniensi libri quatuor by Michael ¬von Isselt - 1620
De bello Germanico by Lambertus Hortensius - 1620
De bello Troiano libri sex by Josephus (Exoniensis) - 1620
De bombardis ac item de typographia dissertatio historica by Christoph Besold - 1620 - 28 pages
De Bombardis; ac item de typographia dissertatio historica by Christophorus Besold - 1620
De broederlycke eendracht, ofte Lof des vredes carmine anacreontico uytgedruckt, in forme van een paraphrasis, of corte verclaringhe over den psal. CXXXIII. Met noch eenige epigrammata, ter selver materie by Dirk Rafaelsz Camphuysen - 1620 - 8 pages
De Campanae ciuitatis statu conseruando ad illustrisis ... Cardinalem Borgiam et Velascum ... supplex exhortatio by Giulio Cesare Imbriani - 1620 - 39 pages
De campane ciuitatis statu conseruando ... by Giulio Cesare Imbriani - 1620 - 39 pages
De CL Psalmen Davids by Petrus Dathenus, Cl de Gaudimel - 1620 - 12 pages
De clachte Pavli, over sijne natuerlijcke verdorventheyt, met de middel om van de macht der selver verlost te werden. Voorghestelt in twee predicatien uyt Rom. 7. vers. 24 by Willem Teellinck - 1620 - 42 pages
De communibus rerum naturalium acccidentibus by Johann Sutor, E. Braitmoser - 1620 - 13 pages
De compensationibus; def: Johan. Sigism. Chrailshaimer. - Argentorati, Repp 1620 by Georgius David Locamer, Johannes-Sigismundus Chrailshaimer - 1620
De consolatione Philosophia Libri V. by Anicius Manlius Severinus Boethius - 1620
De conste om wel te sterven by Saint Roberto Francesco Romolo Bellarmino, Jacques Stratius (S.J.) - 1620 - 519 pages
De conste om wel te sterven beschreven door den doorluchtigsten Cardinael Robertus Bellarminis, overgheset door den Eerwaerdigen P. Jacobus Stratius by Saint Roberto Francesco Romolo Bellarmino, Jacques Stratius (S.J.) - 1620 - 519 pages
De contemplatione diuina libri sex by Tomás de Jesús ((O.C.D.)), Plantijnsche Drukkerij (Amberes) - 1620 - 541 pages
De contemplatione diuina libri sex by Tomás de Jesús ((O.C.D.)), Plantijnsche Drukkerij (Amberes) - 1620 - 541 pages
De contemplatione divina libri sex by Thomas Alvarez De Andrada - 1620 - 541 pages
De contemptv mvndi epistola paraenetica ad Valerianum cognatum. Accedit Vita D. Pavlini Nolani veri mvndi contemptoris by Eucherius Lugdunensis, Heribertus Rosweydus - 1620
De contractibus in L. contractus. Resp. Joh. Schwider by Johannes Mollenbeck, Johannes Schwider - 1620
De cracht ende misterie der H. Misse met verklaringhe der selve by Lucas Pinelli, Nicolaus Burenus - 1620 - 392 pages
De curiositatis pernicie syntagma by Johann Valentin Andreä - 1620
De discretione spirituum et regimine praelatorum ante hac nunquam in lucem prolata... quibus accessit vita ipsius auctoris... by Denis le Chartreux - 1620 - 371 pages
De Divina Gratia by Francisco Suárez - 1620 - 446 pages
De Divina Gratia by Francisco Suárez - 1620 - 446 pages
De Divina Gratia pars prima, continens prolegomena sex et duos priores libros de necessitate divinae gratiae ad honesta opera ... by Francisco Suárez, Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus, Lipp, Mylius - 1620 - 446 pages
De Divina Gratia pars prima, continens prolegomena sex et duos priores libros de necessitate divinae gratiae ad honesta opera ... by Francisco Suárez, Mylius, Collège de la Sainte Trinité de la Compagnie de Jésus - 1620 - 446 pages
De domino liber singularis by Valentin Wilhelm Forster - 1620
De domino liber singularis by Valentin Wilhelm Forster - 1620
De donatione Constantini imperatoris by Laurentius Valla - 1620
De donatione Constantini magni Imperatoris. -Lipsiae, Gros 1620 by Matthias Gros - 1620
De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal by Juan Sebastián de la Parra ((S.I.)) - 1620 - 896 pages
De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal by Juan Sebastián de la Parra ((S.I.)) - 1620 - 896 pages
De epidemio phlegmone anginoso grassante Neapoli ... by Franciscus Nola - 1620 - 77 pages
De Epistola B. Virginis Mariae ad Messanenses coniectatio by Melchior Inchofer - 1620
De feudi juris scripti Hollandici, Westfrisicique successione by Cornelis van Nieustad - 1620
De forma et quantitate anni diluviani... authore Johanne Molthero,... by Johann Molther - 1620 - 142 pages
De formatrice foetus liber by Thomas Feyens - 1620 - 283 pages
De formatrice foetus liber by Thomas Feyens - 1620 - 283 pages
De formatrice foetus liber by Thomas Feyens - 1620 - 283 pages
De formatrice foetus liber by Thomas Feyens - 1620
De formatrice foetus liber by Thomas Feyens - 1620 - 283 pages
De ganerbiis castrorum sive de arcium pluribus communium condominis by Jacob Werner Kyllinger - 1620 - 290 pages
De gemitu columbae by Roberto Bellarmino - 1620
De Hebraeorum ad Christum Salvatorem conversione conjectanae by Christophorus Besold - 1620
De Hebraeorum ad Christum Salvatorem nostrum Conversione Conjectanea - 1620 - 20 pages
De Hebraeorum ad Christum Salvatorem nostrum conversione, coniectanea by Christoph Besold - 1620 - 20 pages
De incantationibus seu Ensalmis opusculum primum by Manuel do Vale de Moura, José Maria de Melo - 1620 - 1200 pages
De incantationibus seu Ensalmis opusculum primum by Manuel do Vale de Moura, José Maria de Melo - 1620 - 1200 pages
De incantationibus seu Ensalmis opusculum primum by Manuel do Vale de Moura, José Maria de Melo - 1620 - 1200 pages
De incantationibus seu Ensalmis opusculum primum by Manuel do Vale de Moura, José Maria de Melo - 1620 - 1200 pages
De incantationibus seu Ensalmis opusculum primum by Manuel do Vale de Moura, José Maria de Melo - 1620 - 1200 pages
De incantationibus seu ensalmis. Opusculum primum, auctore Emanuele do Valle de Moura doctore theologo,... Precipua, quae aguntur in hoc opusculo, refert elenchus ad calcem epistolae ad lectorem by Manoel do Valle de Moura - 1620 - 22 pages
De incantationibus seu ensalmis. Opusculum primum, auctore Emanuele do Valle de Moura doctore theologo,... Precipua, quae aguntur in hoc opusculo, refert elenchus ad calcem epistolae ad lectorem by Manoel do Valle de Moura - 1620 - 22 pages
De injuriis et famosis libellis; resp. Frid. Cothman. - Tubingae, Joh. Alex. Cell 1620 by Henricus Bocer, Fridericus Cothman - 1620
De iure imperialium civitatum in immutanda religione discursus by Christoph Besold - 1620
De iureiurando by Hieronymus Arnold Rath, Rudolph Ligsaltz - 1620 - 10 pages
De Juramento propter Calumniam Dandorum & Respondendorum, eoque, quod Testimonii caussâ, à Testibus vel Peritis praestatur, Conclusiones by Christoph Besold, Johann Leonhard Speidel - 1620 - 21 pages
De Juramento propter Calumniam Dandorum & Respondendorum, eoque, quod Testimonii caussâ, à Testibus vel Peritis praestatur, Conclusiones by Christoph Besold, Johann Leonhard Speidel - 1620 - 21 pages
De juramento propter calumniam, dandorum et respondendorum, eoque, quod testimonii caussa, a tertibus vet peritis praestatur; resp. Joh. Leonh. Speidel by Christophorus Besold, Johannes Leonhardus Speidel - 1620
De jure bellico; praes: Valentinus Riemer by Georgius Wolff, Valentinus Riemer - 1620
De jure et privilegiis comitum palatinorum caesareorum Resp. Th. Sagittarius by Ortolphus Fomann, Thomas Sagittarius - 1620
De jure Pacis Commentarius. In quo praecipuae de hoc Jure Quaestiones distinctis capitibus eleganter pertractantur by Pierre Goudelin - 1620
De jure regio Samuelis prophetae, quod habetur libro I ejusdem by Christophorus Besold - 1620
De la grossesse et accouchement des femmes. Du gouvernement d'icelles et moyen de survenir aux accidents qui leur arrivent. Ensemble de la nourriture des enfans by Jacques Guillemeau, Charles Guillemeau - 1620
De libelli oblatione; resp. Joh. Georg. Hettler. - Tubingae, Cell 1620 by Andreas Bayer, Johannes-Georgius Hettler - 1620
De libro vitae by Theodor Thumm, Gedeon Sigwart - 1620 - 102 pages
De litis contestatione et juramento calumniae by Johannes Christianus Scherer - 1620
De litteratorum infelicitate libro duo. Eiusdem Bellunensia, nunc primum in lucem edita by Johannes Pierius Valerianus - 1620
De litteratorum infelicitate, libri duo by Giovanni Pierio Valeriano - 1620
De Modierno Rerum Statu - 1620 - 8 pages
De monarchia quarta seu imperio sacro rom.-germanico; resp. Jo. Mich. Diringer by Johannes Henricus Tonsor, Johannes Michael Diringer - 1620
De moratoriis dilationibus vulgo Quinquenellen und Anstandsbriefen; resp. Guilielm. Antonius by Helfricus Ulricus Hunnius, Guilielmus Antonii - 1620
De morbis mulierum lib III. by Joh Verandeus - 1620
De mulieris hypotheca in dotis repetitione; resp.: Joh. Casp. Vogler by Justus Meier, Johannes Casparus Vogler - 1620
De natura logicae by Bernhard Wyl, Daniel Schmaus - 1620 - 13 pages
De necessaria defensione quaestionum aliquot maxime controversarum resolutio by Christian Kremberg - 1620 - 520 pages
De Nomine Supra Omne nomen, Christo Homini, beneficio Unionis Personalis ... contributo, Disputatio by Lucas Osiander, Stephan Hartmann - 1620 - 22 pages
De non necandis ad epulandum animantibus libri IIII by Porphyrius, F. de Fogerolles - 1620 - 12 pages
De non necandis ad epulandum animantibus libri IIII... versione latina by Porphyrius, F. de Fogerolles - 1620
De Officio curati by Giovanni Battista Bernardino Possevino - 1620 - 704 pages
De pace religionis: resp. Balth. Werner by Philippus Krebs, Balthasar Werner - 1620
De pallio episcopali; resp. Joh. Christoph. Klee. - Jenae, Sam. Adolph Müller (1620?) by Christophorus Philippus Richter, Johannes Christophorus Klee - 1620
De perfectionibus moribusque divinis libri 14. Quibus pleraque sacrae theologiae mysteria ... explicantur ... by Leonardus Lessius - 1620 - 592 pages
De perfectionibus moribusque Divinis Libri XIV by Leonardus Lessius - 1620 - 592 pages
De praecipuis corporum naturalium actionibus by Joachim Erndlin, Willibald Mair - 1620 - 15 pages
De praelio Pragensi by Johannes Labenus - 1620
De praelio Pragensi by Johannes Labenus - 1620
De praelio Pragensi by Johannes Labenus - 1620
De Praelio Pragensi by Johannes Labenus - 1620 - 16 pages
De Praelio Pragensi by Johannes Labenus - 1620 - 16 pages
De praelio Pragensi by Johannes Labenus - 1620
De praelio Pragensi by Johannes Labenus - 1620
De Praelio Pragensi Pragaeque Deditione Octava & Nona Novembris M.DC.XX. by Johannes Labenus - 1620 - 16 pages
De praelio Pragensi, Pragaeque deditione octava et nona Novembris 1620. - o.O. o.J. (lat.) - 1620
De praemiis dissertatio ... resp. Friderico Mockhel (etc.) by Christophorus Besold, Fridericus Richard Mockhel - 1620
De principiis iuris dissertatio philosophica by Christoph Besold - 1620 - 53 pages
De Processibus Augustissimi Camerae Imperialis Iudicii by Christoph Schwanmann - 1620 - 198 pages
De Processibus Augustissimi Camerae Imperialis Iudicii by Christoph Schwanmann - 1620 - 198 pages
De Processibus Augustissimi Camerae Imperialis Iudicii by Christoph Schwanmann - 1620 - 342 pages
De Processibus Augustissimi Camerae Imperialis Iudicii by Christoph Schwanmann - 1620 - 342 pages
De quaestione illa ardua theologico-politica: an exercitium religionis contra superiorem, illud vi impedientem, armis defendi iure possit by Simon Gogreve - 1620 - 39 pages
De quaestionibus et torturis by Sigefridus Happel - 1620
De Re Rustica Liber. Fragmenta, quae supersunt by Marcus Porcius Cato (maior) - 1620
De rebus ab Ambrosio Spinola gestis in Palatinatu, mense septembri anno 1620. Et de praesenti rerum statu in Germania, vicinisque provincijs, epistola Coloniae data 30. sept. 1620 - 1620
De rebus ab Ambrosio Spinola gestis in Palatinatu, mense septembri anno 1620. Et de praesentirerum statu in Germania, vicinisque provincijs, epistola Coloniae data 30. sept. 1620 - 1620
De reconventione by Johannes Georgius Scherer - 1620
De reconventione by Johannes Erpp Brockhuss - 1620
De Republica Ecclesiastica by Marco Antonio de Dominis - 1620 - 1009 pages
De Republica Ecclesiastica Libri X by Marcus Antonius de Dominis - 1620
De republica ecclesiastica libri X by Marcus-Antonius de Dominis - 1620
De republica ecclesiastica libri X , auctore Marco-Antonio de Dominis... by Marco Antonio De Dominis - 1620
De republica ecclesiastica libri X , auctore Marco-Antonio de Dominis... by Marco Antonio De Dominis - 1620
De Republica Ecclesiastica Libri X. by Marco Antonio de Dominis, Francisco Suárez - 1620 - 694 pages
De Republica Ecclesiastica Libri X. by Marco Antonio ¬de Dominis, Francisco Suárez - 1620 - 694 pages
De rerum natura by Titus Lucretius Carus - 1620 - 168 pages
De restitutionibus in integrum by Johannes Henricus Böger - 1620
De Ritu sacrarum Ecclesiae catholicae concionum libri duo... by Francesco Bernardino Ferrari - 1620 - 258 pages
De S[ancti] Gregorii Magni ... Monachatu Benedictino by Costantino Gaetano - 1620
De sacra antiquitate ordinis B. Mariae de Monte Carmelo tractatus duo, ... authore R.P.F. Ioanne de Cartagena .. by Juan : de Cartagena - 1620 - 152 pages
De sanctiss. trinitatis mysterio disp by Stephan Vitus, Georg Peischel - 1620
De sanctiss. trinitatis mysterio disp by Stephan Vitus, Georg Peischel - 1620
De sensu rerum et magia ... by Tommaso Campanella - 1620 - 371 pages
De sensu rerum et magia, libri quatuor ... by Tommaso Campanella, Tobias Adam - 1620 - 371 pages
De Sensv RE Rvm et Magia - 1620
De sensv rervm et magia, libri quatuor by Tommaso Campanella - 1620 - 371 pages
De servitiis feudalibus theses iuridicae by Caspar Denich, Philipp Baumgartner - 1620 - 19 pages
De servitiis feudalibus theses iuridicae by Caspar Denich, Philipp Baumgartner - 1620 - 19 pages
De servitiis feudalibus theses iuridicae by Caspar Denich, Philipp Baumgartner - 1620 - 19 pages
De statu Bohemico das ist ..Fundamental Deduction ... der Erb Gerechtigkeit und Erblichen Succession, welche..das ganze.. Hauß Österreich ... zu dem Königreich Böhmen gehabt vnd noch haben (etc.)-Frankfurta. M., Schönwetter 1620. (lat.) - 1620 - 47 pages
De Statu Bohemico Das ist: Der Röm. Kayser. Auch zu Hungarn und Böhaim Königlichen Majestät Ferdinandi Secundi, Fundamental Deduction und gründliche Außführung der Erb-Gerechtigkeit und Erblichen Succession, welche die allerhöchstgemeldte Kays. May. Unnd das gantze hochlöbliche Hauß Oesterreich von unverdencklichen viel hundert Jahren hero indubitanter zu dem Königreich Böhmen gehabt unnd noch haben - 1620 - 47 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14