BooksSitemapUnclassified1868H
Het familiehandschrift by Adolf Siret - 1868 - 95 pages
Het feest van Mars by Gerardus Jalkes Spoor - 1868 - 25 pages
Het Gildewezen in Friesland by S. Sr Coronel - 1868 - 34 pages
Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen by Adrianus Gestel - 1868 - 81 pages
Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen by Adrianus Gestel - 1868 - 81 pages
Het Heiligerlee-feest in 1868, tegenover eene miskenning verdedigd by Albertus Toorenenbergen - 1868 - 24 pages
Het herstel der Kanaal-Maatschappij by Assuerus Salomo van Nierop - 1868 - 20 pages
Het huis Honselaarsdijk by F.H. van Iterson - 1868
Het huisgezin der meubelmakers by Prudens Van Duyse - 1868
Het huisgezin des meubelmakers, of De nuttigheid der spaar-en voorzorgkassen by de Courtray, Prudens Van Duyse - 1868
Het Jerusalem dat boven is by Albertus Toorenenbergen - 1868
Het kabinet Van Zuylen by Willem Jozef Andries Jonckbloet - 1868 - 75 pages
Het Kanaal en de Kanaalmaatschappij by Menso Joannes Pijnappel - 1868 - 56 pages
Het kind van den huize by Willem Färber - 1868 - 61 pages
Het koerantenzegel in Nederland by Frederik Hendrik Lodewijk Tiedeman - 1868 - 32 pages
Het kultuurstelsel by Nikolaas Gerard Pierson - 1868 - 230 pages
Het kultuurstelsel by Nikolaas Gerard Pierson - 1868 - 230 pages
Het Leeskabinet by Johan Gram, David François van Heyst, D. A. van Waalwijk - 1868
Het Leeskabinet by Johan Gram, David François van Heyst, D. A. van Waalwijk - 1868
Het leeskabinet - 1868
Het leeskabinet - 1868
Het leven van Abraham by Johan Justus Toorenenbergen - 1868 - 201 pages
Het leven van den Joodschen geschiedschrijver Flavius Josephus by Wilhelm Albert Terwogt - 1868 - 135 pages
Het lied van de Klok by Johann Christoph Friedrich Schiller, Hendrik Frijlink - 1868 - 20 pages
Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw by G. D. J. Schotel - 1868
Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw by G. D. J. Schotel - 1868
Het ministerieel ontbindingsrapport - 1868 - 16 pages
Het Nederlandsch magazijn - 1868
Het Nieuwe Testament - 1868 - 574 pages
Het Nieuwe Testament, of alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet; op last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden al, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619 by Nederlandsche Bijbel-compagnie (Amsterdam). - 1868 - 571 pages
Het Noordzee-kanaal by Simon Willem Josephus Jitta - 1868 - 32 pages
Het onderwijs in geschiedenis op de Hoogere Burgerscholen by Petrus Paul Maria Alberdingk Thijm - 1868 - 33 pages
Het ontstaan der Oud-Katholieke Kerk by Albrecht Benjamin Ritschl - 1868 - 603 pages
Het ontstaan der oud-katholieke kerk by Albrecht Ritschl - 1868
Het oordeel van de heer de Roo van Alderwelt omtrent de kavallerie wederlegd door enige huzaren-officieren - 1868 - 42 pages
Het oproer te Rotterdam, een wenk voor de toekomst by Willem Hoogvliet - 1868 - 14 pages
Het orgel by Franz Ludwig Schubert, Johannes Gijsbertus Bastiaans - 1868 - 128 pages
Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeun by Gilles Dionysius Jacobus Schotel - 1868 - 478 pages
Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeun by Gilles Dionysius Jacobus Schotel - 1868 - 478 pages
Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw by Gilles Dionysius Jacobus Schotel - 1868 - 478 pages
Het oude en het nieuwe geloof in Christus by Moritz Schwalb, G. ten Cate - 1868
Het Oude Testament, vervattende al de kanonijke boeken des Ouden Testaments - 1868 - 651 pages
Het oudste Evangelie by Johannes Henricus Scholten - 1868 - 358 pages
Het Paleis voor Volksvlijt by Jan Adriaan van Eijk - 1868 - 16 pages
Het positivisme en de godsdienst by Abraham Kuenen - 1868 - 31 pages
Het regeeringsbeleid van Graaf van Zuylen, in de Limburg-Luxemburgsche aangelegenheden by Alfred Buys - 1868
Het rioolstelsel van Charles T. Liernur... toegelicht en aanbevolen by Pieter Maas Geesteranus - 1868 - 14 pages
Het schooltoezicht, of de gebreken van een elfjarig meisje, geboren te 's Hage, 13 Augustus 1857 by W. Oliemans (H.Cz.) - 1868
Het tiende Nederlandsch Letterkundig Kongres by Josephus Albertus Alberdingk Thijm - 1868 - 16 pages
Het tiende Nederlandsch letterkundig kongres by Josephus Albertus Alberdingk Thijm - 1868 - 16 pages
Het tractaat tusschen Nederland en Italië tot regeling van den toestand der naamlooze en andere vennootscaappen [i.e. vennootschappen] van het eene en het andere land verdedigd by Frederik Salomon Nierop - 1868 - 16 pages
Het tractaat tusschen Nederland en Italië tot regeling van den toestand der naamloze en andere vennootschappen van het eene in het andere land by Tobias Michel Carel Asser - 1868 - 28 pages
Het vaandel - 1868
Het vraagstuk van het kwaad by Jules Ernest Naville, Johannes Hendricus Christianus Basting - 1868 - 257 pages
Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard by Elise Polko, Eliza Laurillard - 1868 - 280 pages
Het vuur dat niet wordt uitgebluscht by Jan ten Brink - 1868
Het weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam by V.D. - 1868 - 38 pages
Het zwarte boek der staatsgeheimen geopend, of Europa's toekomst in verband met de belangen van Nederland by Oud-bankier (De) - 1868 - 64 pages
Heures à l'usage du diocèse de Lyon contenant l'office des dimanches et des fêtes by Pélagaud - 1868 - 612 pages
Heves ès Külsó Szolnok törvényesen egyesült vármegyéknek leirása - 1868 - 548 pages
Hezar esrar by Behçet Mustafa, Abdülhak Molla - 1868 - 268 pages
HHYXB Pharaoh's daughter: an Gancropologikal drama [by E. Clibborn]. by Edward Clibborn - 1868
HIATUS VI ATQUE USU POETAS EPICOS QUI AUGUSTI FLORVERUNT by EDMUNDUS HUGO BIELING - 1868
Hidalgo, ó La noche del 15 de setiembre de 1810 by Mariano E. Ramos - 1868 - 60 pages
Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch by Heinrich Brugsch - 1868 - 297 pages
Hieroglyphisch-demotisches wörterbuch by Heinrich Karl Brugsch - 1868
Hieroglyphisch-demotisches wörterbuch by Heinrich Karl Brugsch - 1868
Hieroglyphisch-demotisches wörterbuch by Heinrich Karl Brugsch - 1868
Hieroglyphisch-demotisches wörterbuch by Heinrich Karl Brugsch - 1868
Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch by Heinrich Brugsch - 1868 - 9 pages
Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch by Heinrich Brugsch - 1868 - 160 pages
Hieroglyphisch-demotisches Wörterbuch ... by Heinrich Karl Brugsch - 1868
Hieronymi quaestiones hebraicae in libro Geneseos by Saint Jerome, Paul de Lagarde - 1868 - 72 pages
Hieronymus Savonarola und das Lutherdenkmal in Worms by Rouard de Card - 1868 - 68 pages
High stakes by Annie Thomas - 1868
High stakes by Annie Thomas - 1868
High stakes by Annie Thomas - 1868
Highland rambles: a poem by William Bull Wright - 1868 - 183 pages
Hiji shinsho by Shōzō Motoki - 1868 - 86 pages
Hikâye-yi tercüme-yi Kahraman katil by Mehmet Emin Yümni - 1868 - 136 pages
Hikâye-yi tercüme-yi Kahraman katil by Mehmet Emin Yümni - 1868 - 136 pages
Hildesheim's Cholera- und Typhusverhältnisse und die Desinfection der Stadt während der Cholera-Epidemie von 1867 by Julius Wilbrand - 1868 - 151 pages
hiltorilche beitlchrift - 1868
Himmlische Geheimnisse, welche in der Heiligen Schrift oder in dem Worte des Herrn enthalten und nun enthüllt sind, zugleich die Wunder, welche gesehen worden in der Geisterwelt und im Himmel der Engel by Emanuel Swedenborg, Johann F. Tafel - 1868
Himmlisches Abendglöcklein by Andreas Scheuerecker - 1868 - 392 pages
Hinterlader, taktische Form oder Handlung? - 1868 - 46 pages
Hints from the dawning; or, The Creation story considered under the laws of light and motion. [4 pt. Pt. 4 is entitled, How globes are raised and moved]. by Edward Dingle - 1868
Hints on elocution and public speaking by Charles William Smith (professor of elocution.) - 1868
Hints on house drainage by Alfred Carpenter - 1868 - 50 pages
Hints on shooting and fishing, etc by Christopher Idle - 1868 - 354 pages
Hipotekarno pravo u kneževini Srbiji, ili, Teorično i praktično objašnjenje uredbe o intabulaciji od 19 novembra 1854 g by Đor Pavlović - 1868 - 262 pages
Hippolyte Savenay: histoire d'un amour pur - 1868 - 27 pages
Hirschel's Zeitschrift für homöopathische Klinik by Bernhard Hirschel, Edmund Lewi - 1868
Hirtenbrief by Diözese (Eichstätt), Franz Leopold Leonrod - 1868
Hirtenbrief ... by Wilhelm Emmanuel von Ketteler - 1868
Hirtenbrief für das Bistum Speyer by Diözese (Speyer), Michael ¬von Faulhaber - 1868
Hirth's Parlaments-Almanach - 1868
His Travailes by Edward Webbe - 1868 - 40 pages
Hiscoke and son's Richmond notes [afterw] Richmond notes. March 1863 to August 1868 - 1868
Histoirai peri zōōn by Aristoteles, Hermann Aubert, Friedrich Wimmer - 1868 - 543 pages
Histoirai peri zōōn by Aristoteles, Hermann Aubert, Friedrich Wimmer - 1868 - 498 pages
Histoire amoureuse des Gaules by Roger de Bussy-Rabutin - 1868
Histoire amoureuse des Gaules by Roger de Bussy-Rabutin, Charles-Augustin Sainte-Beuve - 1868
Histoire amoureuse des Gaules by Roger de Bussy-Rabutin, Charles-Augustin Sainte-Beuve - 1868
Histoire amoureuse des Gaules by Roger de Bussy-Rabutin - 1868
Histoire amoureuse des Gaules par le comte de Bussy-Rabutin by Roger de Bussy-Rabutin, Sainte-Beuve - 1868
Histoire amoureuse des Gaules par le comte de Bussy-Rabutin by Roger de Bussy-Rabutin, Sainte-Beuve - 1868
Histoire anecdotique illustrée de la révolution de 1848 by Jules Lermina, Émile Faure, Edouard-Accoyer Spoll - 1868 - 376 pages
Histoire biblique pour les écoles et familles - 1868
Histoire civile de l'armée by Auguste Charles Joseph Vitu - 1868 - 563 pages
Histoire civile de l'armée by Auguste Charles Joseph Vitu - 1868 - 563 pages
Histoire civile de l'armée by Auguste Charles Joseph Vitu - 1868 - 563 pages
Histoire contemporaine d'après le programme officiel du 23 septembre 1863 by Louis Désiré Brissaud - 1868 - 256 pages
Histoire contemporaine de la France by Joseph Adolphe Petit - 1868
Histoire d'Apelle by Henry Houssaye - 1868
Histoire d'Apelles by Henry Houssaye, Didier et Compagnie (París) - 1868 - 448 pages
Histoire d'Apelles by Henry Houssaye - 1868 - 448 pages
Histoire d'Apelles by Henry Houssaye - 1868 - 448 pages
Histoire d'Autrey, de la seigneurie et de ses dépendances by P.-D. Mouton - 1868 - 385 pages
Histoire d'un Conscrit de 1813 - 1868
Histoire d'un morceau de charbon by Edgard Hément - 1868 - 212 pages
Histoire d'un morceau de charbon by Edgard Hément - 1868 - 212 pages
Histoire d'un paysan by Emile Erckmann, Alexandre Chatrian - 1868
Histoire d'un paysan by Emile Erckmann, Alexandre Chatrian - 1868 - 385 pages
Histoire d'un paysan ... by Emile Erckmann, Alexandre Chatrian - 1868
Histoire d'un paysan 1789-1815 by Emile Erckmann, Alexandre Chatrian, Wilhelm de Pannemaker, Théophile Schuler - 1868
Histoire d'une bouchée de pain: l'homme by Jean Macé - 1868 - 260 pages
Histoire de Belgique by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a la fin du règne de Leopold 1er.2&2&2&. by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a la fin du règne de Léopold Ier by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a la fin du règne de Léopold Ier by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a la fin du règne de Léopold Ier by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a la fin du règne de Léopold Ier by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a la fin du règne de Léopold Ier by Théodore Juste - 1868
Histoire de Belgique depuis les temps primitifs jusqu'a la fin du règne de Léopold Ier by Théodore Juste - 1868
Histoire de Berry by Gaspard Thaumas de la Thaumassière (sieur du Puy-Ferrand) - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868
Histoire de Charles viii, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868 - 502 pages
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France by Claude Joseph de Cherrier - 1868 - 502 pages
Histoire de Charles VIII, roi de France, d'après des documents diplomatiques inédits ou nouv. publ by Claude Joseph Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII, roi de France, d'après des documents diplomatiques inédits ou nouv. publ by Claude Joseph Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII. Roi de France d'après des documents diplomatique inédits ou nouvellement publiés par C. de Cherrier by C. de Cherrier - 1868
Histoire de Charles VIII. Roi de France d'après des documents diplomatique inédits ou nouvellement publiés par C. de Cherrier by C. de Cherrier - 1868
Histoire de Charles XII. by Voltaire - 1868 - 248 pages
Histoire de Chenonceau by Casimir Chevalier - 1868 - 600 pages
Histoire de Chenonceau by Casimir Chevalier - 1868 - 600 pages
Histoire de cinq villes et de trois cents villages, hameaux et fermes by Ernest Prarond - 1868
Histoire de Don Pablo de Segovie by Francisco de Quevedo - 1868
Histoire de Don Pablo de Ségovie by Francisco Gómez de Quevedo y Villegas - 1868 - 236 pages
Histoire de Don Pablo de Ségovie by Francisco de Quevedo - 1868 - 236 pages
Histoire de France by Víctor Duruy - 1868
Histoire de France by Antoine-Elisabeth-Cléophas Dareste de La Chavanne - 1868
Histoire de France by Victor Duruy - 1868
Histoire de France depuis les origines jusqu'a nos jours by Antoine-Elisabeth-Cléophas Dareste de La Chavanne - 1868
Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours by Antoine-Elisabeth-Cléophas Dareste de La Chavanne - 1868
Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours by Antoine Elisabeth Cléophas Dareste de La Chavanne - 1868
Histoire de l'Abbaye et du College de Juilly by Charles Hamel - 1868 - 689 pages
Histoire de l'abbaye et du collège de Juilly depuis leurs origines jusqu'a nos jours ... by Charles Hamel - 1868 - 689 pages
Histoire de l'abbaye et du collège de Juilly depuis leurs origines jusqu'a nos jours ... by Charles Hamel - 1868 - 689 pages
Histoire de l'abbaye et du collége de Juilly depuis leurs origines jusqu'a nos jours by Charles Hamel - 1868 - 686 pages
Histoire de l'abbaye et du collége de Juilly depuis leurs origines jusqu'a nos jours by Charles Hamel - 1868 - 686 pages
Histoire de l'abbé de Rancé, réformateur de La Trappe - 1868 - 410 pages
Histoire de l'Académie de Montauban by Charles-Alexandre de Broca - 1868 - 47 pages
Histoire de l'art grec avant Périclès by Charles-Ernest Beulé - 1868 - 494 pages
Histoire de l'art Grec avant Périclès by Beulé (Charles-Ernest, M.) - 1868 - 494 pages
Histoire de l'art grec avant Périclès by Charles Ernest Beulé - 1868 - 494 pages
Histoire de l'art grec avant Périclès by Charles Ernest Beulé - 1868 - 494 pages
Histoire de l'art grec avant Périclès by Charles Ernest Beulé - 1868 - 494 pages
Histoire de l'art grec avant Périclès by Charles Ernest Beulé - 1868
Histoire de l'art grec avant Périclès by Charles Ernest Beulé - 1868 - 494 pages
Histoire de l'association commerciale depuis l'antiquité jusqu'au temps actuel by Ernest Frignet - 1868 - 425 pages
Histoire de l'association commerciale depuis l'antiquité jusqu'au temps actuel by Ernest Frignet - 1868 - 425 pages
Histoire de l'association commerciale depuis l'antiquité jusqu'au temps actuel by Ernest Frignet - 1868 - 425 pages
Histoire de l'association commerciale depuis l'antiquité jusqu'au temps actuel by Ernest Frignet - 1868 - 425 pages
Histoire de l'association commerciale depuis l'antiquité jusqu'au temps actuel by Ernest Frignet - 1868 - 425 pages
Histoire de l'Eglise by Johann Adam Möhler - 1868
Histoire de l'Eglise by Johann Adam Möhler - 1868
Histoire de l'Eglise catholique en France, d'après les documents les plus authentiques, depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII by Jean-Nicolas Jäger - 1868
Histoire de l'Eglise catholique en France, d'après les documents les plus authentiques, depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII. by Jean Nicolas Jager - 1868
Histoire de l'Eglise française de Bâle by Louis Junod (pasteur) - 1868 - 43 pages
Histoire de l'Eglise française de Bâle by Louis Junod (pasteur.) - 1868 - 43 pages
Histoire de l'enseignement populaire by Léon Lebon - 1868 - 422 pages
Histoire de l'enseignement populaire by Léon Lebon - 1868 - 422 pages
Histoire de l'homme antédiluvien, ages du mammouth by Joseph Bourlot - 1868 - 59 pages
Histoire de l'impôt en France by J. J. Clamageran - 1868
Histoire de l'impôt en France by Jean-Jules Clamageran - 1868
Histoire de l'impôt en France by Jean Jules Clamageran - 1868
Histoire de l'impôt en France by J. J. Clamageran - 1868 - 504 pages
Histoire de l'impôt en France: ptie. L'époque monarchique, depuis l'établissement de la taille permanente (1439) jusqu'à la mort de Colbert (1683) by J[ean] J[ules] Clamageran - 1868
Histoire de l'impôt en France: ptie. L'époque monarchique, depuis l'établissement de la taille permanente (1439) jusqu'à la mort de Colbert (1683) by J[ean] J[ules] Clamageran - 1868
1 2 3 4 5 6 7 8 9