Νέον λεξικόν ελληνόαγγλικόν

Εξώφυλλο
Para tō Ekdotē K. Antōniadnē, 1874 - 472 σελίδες
 

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 372 - :-//•. où, s. ni. tenesmus, a continual inclination to go to stool without being. able to void any thing.
Σελίδα 48 - Aof ifwf, adv. indefinitely, undetermined'AOJTÍI, ч?, sf aorta, the great artery which rises out of the left ventricle of the heart.
Σελίδα 3 - AB. .¿Л . a, alpha, is the first letter of the Greek alphabet, and corresponds with the English A. It is generally pronounced hard and open, as in fat fier. When used as a numeral, a. stands for 1; ¿for 1000. In Rev. I: 8, 11, it signifies the beginning. A, often denotes negation от privation ; as aójelo« , invisible ; from a negative and ¿¿aró«, risible.
Σελίδα 261 - ... omicron, is the fifteenth letter of the Greek alphabet, and as a numeral stands for seventy. In form, sound and power it agrees with o in English. It has sometimes a more open sound as in go, and at other times a shorter sound as in not. These two...
Σελίδα 248 - Cut oil' the neck, strike the back. Nir.,,., S. n. Í theback thebuttockg. NWTOC, a, I. Ш. } NwTofiopo(, or, adj. carrying on the back or shoulders. , ¿[/ч- or «ч», бцг, vn to be slow and lazy at work. , £, xi, the fourteenth letter of the Greek alphabet is uniformly pronounced as x in English. As a numeral £ stands for sixty.
Σελίδα 370 - Z, t sm a scarf, a veil. i'X«,, adv. perhaps, may be. This word is often used when no corresponding one is adopted in English, as rá^aí!
Σελίδα 179 - КаЛох<нта£»г, a or о», £л, va to view with a favorable eye, to look favorably on, to look at attentively.
Σελίδα 184 - ... sn J bowl used by shepherds for milking their flocks, a milkpail, a fourth part, a quarter.
Σελίδα 416 - ... vn to be bilious, full of bile, have bile, to be hot, pettish, angry, enraged, in choler, to pout, be incensed.
Σελίδα 147 - I put Out or shew the tongue, pluck out the tongue, tear it out by the roots: ifyáf...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας