A Concise Grammar of the Dutch Language: With Selections from the Best Authors in Prose and Poetry

Front Cover
Trübner, 1862 - Dutch language - 166 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page iv - Traités internationaux, toutes contrefaçons, soit du texte, soit des gravures, ou toutes traductions faites au mépris de leurs droits. Le dépôt légal de cet Ouvrage a été fait à Paris...
Page 165 - Ja, stille graven! ja, gij blijft mij wijsheid leeren! Hier kan ik 't best met God en met mij zelv' verkeeren, Hier, waar de vrede woont, de zorg het hart niet knaagt, De beek welluidend ruischt, de tortel troostrijk klaagt, Een zoo, die de armoe dekt, en 't marmren eereteeken, Die duurzaamheid en prijs van aardsche grootheid preeken.
Page iv - Ils poursuivront , en vertu des lois , décrets et traités internationaux, toutes contrefaçons ou toutes traductions faites au mépris de leurs droits. Le dépôt légal de ce volume a été fait à Paris, au ministère de l'intérieur...
Page 41 - Conditional anterior. ik zou bemind hebben, I should have loved. Imperative mood. bemin, love thou. bemint, love ye. The third person singular and the first and third persons plural of the imperative are formed in Dutch as in English by the verb laten, to let, and the present infinitive of the verb to be conjugated, as : laat hem beminnen, laat ons beminnen, let him love, let us love. Subjunctive mood. Present tense. dat ik beminne, that I may love. dat gij.
Page 165 - Om in uw' golvend hair of op uw borst te sterven ; De diamant verwierf een teedrer flikkering Als ze aan uw blanken hals of van uw lokken hing. Emilia! uw vriend — helaas! hij zag u weder: Gij laagt gevoelloos in een hollé doodkist neder; Uw oog was diep gehuld , uw mond was blaauw als lood, Op heel uw aanschijn zwom geen lieflijk maagdenrood ; Een nare rimpel had uw...
Page 142 - t dartel wicht, de looze Min, Het kraamvertrek al lagchende in. Het knaapje schaterde overlaid: „ Veel heils met deze jouge spruit ! „ Hij zal , zoo ik mij niet bedrieg , " Dit zeggend keek hij in de wieg, „ Hij zal nog aan mijn moeders kroon „ Een parel zijn van 't eerste schoon. „ Me dunkt dat op zijn kleen gelaat...
Page 146 - ... loon. Nu dien ik mijn' meester, En heb hem zoo lief! Gij ziet, ik bezorg nu Voor hem dezen brief. Dan laat ik, dus sprak hij, Wel spoedig u vrij ; Doch, schoon hij mij losliet, Toch bleef ik hem bij. Waarom zou ik zwerven Door 't veld...
Page 161 - Neerlands bloed door de aders vloeit, Van vreemde smetten vrij; Wiens hart voor Land en Koning gloeit, VerhefF...
Page 162 - Bescherm, o God! bewaak den grond, Waarop onze adem gaat; De plek, waar onze wieg op stond, Waar eens ons graf op staat. Wij smeken van uw vaderhand, Met diep geroerde borst, Behoud voor 't lieve vaderland, Voor vaderland en vorst. Bescherm hem, God! bewaak zijn troon, Op duurzaam recht gebouwd; Blink' altoos in ons oog zijn kroon Nog meer door deugd dan goud!
Page 25 - POSITIVE, COMPARATIVE, and SUPERLATIVE. The Comparative is formed by adding er and the Superlative by adding est to the Positive as in English : as, heiss, hot ; heiss-er, liott-er ; heiss-est, hott-est.

Bibliographic information