Svenska academiens Handlingar

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

This treatise on Swedish orthography (Afhandling om svenska stafsättet) was written by Carl Gustaf af Leopold, with an 86 page preface by Nils von Rosenstein, both members of the Swedish Academy, and published in 1801 as volume 1 (första delen) of its Transactions (Svenska Akademiens handlingar), series starting from 1796 (ifrån år 1796). The spelling standardized in this treatise prevailed for most of the 19th century and was modified only in 1889 with the 6th edition of the Academy's dictionary (Svenska Akademiens ordlista, SAOL).
This volume is being proofread at
http://sv.wikisource.org/wiki/Index:Svenska_Akademiens_handlingar_1796_1.djvu
 

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 70 - att den omtalte vokalen sä mycket mindre synes behöfva ett eget tecken, som detta blandade ljud af o och d nu mera frän det bättre talet alldeles försvunnit...
Page 11 - Af handling om Svenska stafsättet» (1801) omtalas (s. 13) bland uttalets förändringar »äf ven de, hvilka icke i någon skrifart, ehuru familjär den vara må, kunna nyttjas, men blott finna rum på Scenen, då umgängestalet bör fullkomligen härmas. Sådana äro t. ex. mej, dej, i stället för mig, dig; bol, gål, fjäl, i stället för bord, gård, fjärd.
Page 67 - Avhandling om Svenska Stafsättet", år 1801, förklarar Leopold bl. a. (s. 69) "att betydliga steg voro tagna till en förbättrad skrifning. Åtskilliga äldre felaktigheter och besynnerligheter voro afskaffade. En del af de i stafsättet qvarblifna egenheter hade fått häfd och stadga. Sjelfva språket hade vunnit nog odling att äga en form, som kunde läggas till grund för dess grammatik och stafning.
Page 3 - ... och ett beständigt behålla sitt eget. På detta sätt skulle både skrifning och läsning blifva lika lätta som säkra.
Page 54 - Cogitationes critico philologicae de orthographia linguae svio gothiew tam runica quam vulgari a corrupto medii aevi stylo vindicanda; occasione amicae disceptationis de pronominum tu et illi...
Page 70 - Afhandling om Svenska stafsättet» (1801) uppges däremot is. 72), att d och / framför ji t. ex. djup, ljus, liksom st framför /' i t.ex. stjerna, stjelk, »väl i det dagliga talet sakna motsvarande ljud, men vid ett mera vårdadt och högtidligt uttal låta höra detsamma».

Bibliographic information