Books Books 31 - 22 of 52 on subject:"Biography & Autobiography / Educators". (0.28 seconds)

Pedagogika porównawcza: Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju

Nowakowska-Siuta Renata - Design - 2014 - 490 pages
Pedagogika porównawcza jest to subdyscyplina studiów edukacyjnych, która w ostatnim okresie rozwija się bardzo dynamicznie.
Full view - About this book

Pedeutologia: Studium teoretyczno-pragmatyczne

Szempruch Jolanta - Biography & Autobiography - 2013 - 386 pages
Monografia dotyczy profesji nauczycielskiej i czynników ją warunkujących.
Full view - About this book

Ancient and Modern Celebrated Freethinkers: Reprinted from an Enlgish Work ...

Charles Bradlaugh - Philosophy - 2015 - 673 pages
In this book, Charles Bradlaugh examines the lives and teachings of some of the world’s most influential freethinkers. The collection includes Frances Wright, Thomas Hobbes, Zeno the Stoic, Voltaire, and many more!
Full view - About this book

Patriotyzm i nacjonalizm: Ku jakiej tożsamości kulturowej?

Jerzy Nikitorowicz - Biography & Autobiography - 2014 - 496 pages
Jerzy Nikitorowicz określa dwa podstawowe typy postaw społecznych, umożliwiających do osiągnięcia takiej a nie innej tożsamości zbiorowej.
Full view - About this book

Proste myśli, trudne słowa: Z perspektywy socjopedagogicznej o wizerunku ...

Marcin Wlazlo - Biography & Autobiography - 2013 - 284 pages
Celem niniejszego opracowania jest określenie socjopedagogicznych aspektów wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną wykreowanego w tekstach literackich, operujących wprawdzie fikcyjnymi postaciami i realiami, ale ...
Full view - About this book

A Journey of Faith: Because the Spirit Is More Important Than the Body

Mirza Yawar Baig - Biography & Autobiography - 2010 - 246 pages
Some of my friends have been asking me to write about my own spiritual journey in Islam.
Full view - About this book

Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym

Zawada Anna - Biography & Autobiography - 2013 - 404 pages
Rozprawa Autorki różni się wyraźnie od spotykanych publikacji dlatego, że: po pierwsze, przynosi materiał badawczy z terenu badań zróżnicowanego pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym (aspiracje życiowe uczniów z ...
Full view - About this book

Współczesna psychologia mediów: Nowe problemy i perspektywy badawcze

Ptaszek Grzegorz, Ogonowska Agnieszka - Biography & Autobiography - 2013 - 252 pages
ie potrzebujemy już tylko dostępu do informacji i wiedzy, nowe media i technologie przestały nam służyć jedynie do komunikowania się z innymi, lecz stały się ważnym elementem naszego życiowego doświadczenia, którego istotą ...
Full view - About this book